None

Ako pripraviť tlačové dáta správne?

Korektná príprava tlačových dát je základom pre úspešnú tlač Vašej zákazky. Tlačové dáta musia rešpekovať požiadavky pre-press spracovania, technologické možnosti tlače a spôsoby post-press dokončenia. V praxi sa stretávame s chybne pripravenými dátami na každodennej báze. Problémy nastávajú v prípade, ak nedokážeme odlíšiť, či nejaký prvok v tlačových dátach je zámer grafika alebo chyba. V tomto článku sa dočítate základné technické požiadavky na prípravu korektných tlačových dát, vysvetlenie základných pojmov a ukážku príkladov správneho spracovania dát.

 

Najdôležitejšie informácie z článku nájdete vo videu

Digitálne tlačové podklady pripravujte iba v programoch na to určených. Ak máte možnosť, odporúčame použiť profesionálne grafické programy: Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDraw. Podklady pripravené v týchto programoch je potrebné pred odoslaním do výroby previesť (ideálne distilovaním alebo exportom) do formátu PDF/X-1a:2001 (ISO štandard) ver. 1.3. Súbor PDF musí byť kompozitný (nie separovaný) vo farebnom priestore CMYK alebo v priamych farbách (Pantone). DIW s.r.o. plne garantuje zhodu výslednej tlačovej formy so vstupnými PDF dokumentami iba ak dodané súbory vyhovovali štandardu PDF/X-1a (v opačnom prípade je nutný a rozhodujúci imprimatur zákazníka).

Ak nie ste profesionálny grafik a potrebujete si svojpomocne navrhnúť grafiku na tlač zákazky, kde nie sú kladené vysoké požiadavky na kvalitu a technické prevedenie, je možné tlačové dáta pripraviť aj v online grafických aplikáciách.

Výbornými aplikáciami sú napríklad CANVA, BEFUNKY alebo CRELLO.

 

Pripravujete dáta pre veľkoformátovú tlač? Prejdite na druhý článok.

Prejsť na článok - veľkoformát

 

Čo sú orezové značky?

Tiež označované ako šnajdky. Značky, ktoré označujú, kde má byť vytlačený produkt orezaný na čistý formát. Grafika, ktorá pokračuje za tieto značky sa nazýva spadávka.

Čo je spadávka?

Grafika zasahujúca až za čistý formát tlačoviny (za orezové značky). Tolerancia orezu je cca +/- 1 mm a vďaka tomuto presahu pôjde grafika po okraj bez ohľadu na presnosť rezu. Spadávka (presah grafiky) by mal byť 3-5 mm z každej strany. 

Čo je CMYK?

Farebný priestor CMYK sa skladá zo štyroch základných tlačových farieb. Cyan = azúrová, Magenta = purpurová, Yellow = žltá a BlacK = čierna. Písmeno K pre čiernu farbu je tiež odvodené od slova Key (klúč), pretože je to štvrtá klúčová farba, ktorá sa používa na zníženie nákladov pri tlači čiernej. Čierna sa dá namiešať aj kombináciou CMY, no nakoľko by takto bolo treba použiť 3 ďalšie farby, používa sa priamo čierna, ktorá je výrazne lacnejšia. Na monitoroch sa nám vždy všetko zobrazuje podsvietené a vo farebnom spektre RGB. Vytlačené materiály nikdy nie sú podsvietené a preto nie je technologicky možné po vytlačení v CMYKu zabezpečiť rovnakú žiarivú farebnosť ako vidíme na monitore.

Akú čiernu použiť?

Pomocou CMYK-u môžeme tlačiť čiernu farbu viacerými spôsobmi:

Ak tlačíme iba texty, tak používame zloženie (0/0/0/100) aby bolo písmo ostré.

Ak tlačíme väčšie plochy, tak používame tieto zloženia:
Rich black (typical): (45, 45, 45, 100)

Potom je tu čierna, ktorá sa používa iba pri registračných značkách, ktoré generuje systém sám. Toto zloženie neodporúčame robiť, nakoľko takýto veľký nános 4 farieb spôsobuje dlhé schnutie potlače a zároveň môže táto farba popukať. (Registration black: (100, 100, 100, 100))

Dáta pre metalickú tlač, parciálne lakovanie, razbu, slepotlač a iné.

- Dodané podklady sú v súbore PDF v pomere 1:1

- Dodané podklady by mali byť dodané vo vektore (v krivkách), pokiaľ sa nejedná o raster (obrázky a podobne)

- Raster, resp. použité obrázky by mali mať min. 300 DPI pre zachovanie kvality

- Dodané podklady označte presným rozmerom s jasným pomenovaním, napr. pozvánka, oznámenie, menovka a podobne

- Grafika musí obsahovať orezové značky, ktoré definujú finálny rozmer (viď. označenia na príklade)

- Spadávka min. 3 mm za okraj (viď. označenia na príklade). Pokiaľ grafika zasahuje po okraj finálneho rozmeru, používa sa spadávka, aby pri oreze nezostali biele okraje, čiže grafika pokračuje 3mm za finálny orez.

- Pri používaní metalickej tlače technikou tzv. fóliovania, bez použitia raznice, je presnosť metalického efektu na tlačenú plochu +/- 1 mm. Preto treba tejto tolerancií prispôsobiť aj grafiku. V prípade požiadavky na presnú sútlač odporúčame razbu v kombinácií s ofsetovou tlačou. 

- V dodaných dátach PDF, by mali byť podľa počtu požadovaných strán / listov vždy na:

  • 1. strane náhľad finálnej grafiky - tlačená grafika spolu s fóliovaním alebo inou povrchovou úpravou
  • 2. strane grafika, ktorá sa bude len tlačiť (môže byť farebná, záleží od požiadavky)
  • 3. strane len grafika určená pre fóliovanie alebo inú povrchovú úpravu v 100% čiernej farbe

- Linky a texty na fóliovanie nemôžu byť tenšie ako 0,5 mm. Linky a grafické prvky na UV lak a razbu nemôžu byť tenšie ako 0,35 mm. V opačnom prípade hrozí, že daný efekt nebude kvalitne vytlačený, môže vypadávať farba/lak alebo nemusí byť vôbec vidieť.

 

 

 

 

Dáta pre tlač s výsekom

Digitálne tlačové dáta určené v rámci post-press prác na výsek je potrebné pripraviť tak, aby výsledné PDF obsahovalo tieto strany: grafika spolu s výsekovou formou pre účely napasovania výsekového nástroja na grafiku, iba samostatná grafika pre účely tlače, samostatná forma pre účely vyrobenia/vyhľadania výsekovej formy.

Poradie strán v tlačovom pdf pre výsek:

  • 1. strana náhľad finálnej grafiky - tlačená grafika spolu s výsekovou formou
  • 2. strana grafika, ktorá sa bude len tlačiť (môže byť farebná, záleží od požiadavky)
  • 3. strana len podklad na výrobu výsekovej formy. Červenou je nôž, žltou bigovanie, zelenou perforácia

 

 

Dáta pre tlač bielou farbou

Tlačové dáta určené v rámci post-press prác na tlač bielou farbou je potrebné pripraviť tak, aby výsledné PDF obsahovalo tieto strany: grafika spojená spolu s grafikou znázorňujúcu bielu farbu pre účely napasovania na výslednú tlač, iba samostatná grafika pre účely tlače (CMYK), samostatná grafika pre účely tlače bielou farbou (akákoľvek priama farba s pomenovaním WHITE) .

Poradie strán v tlačovom pdf pre výsek:

  • 1. strana náhľad finálnej grafiky - tlačená grafika spolu s grafikou znázornujúcu bielu farbu
  • 2. strana grafika, ktorá sa bude tlačiť (CMYK)
  • 3. strana len podklad pre tlač bielou farbou (akákoľvek priama farba s pomenovaním WHITE).

 

Súhrn základných požiadiaviek (check list grafika)

✓ Distilované PDF, verzia 1.3

✓ Kompozitné PDF

✓ Centrované PDF

✓ Mierka 1:1

✓ PDF bez vložených profilov - často sa zabúda

✓ Embedované všetky fonty

✓ Farebný priestok CMYK (prípadne CMYK + Pantone)

✓ Spadávky 3-5 mm

✓ Správne definované trimboxy a bleedboxy (rámčeky orezu a rámčeky spadávky) - často sa zabúda

 

Ďalšie požiadavky a odporúčania:

✓ Pri spinkovej a V1 väzbe, nevyraďovať strany vedľa seba, ale pod seba v poradí v akom sa bude listovať

✓ Nikdy nevyraďovať tlačové dáta na hárok

✓ Myslieť na bezpečnostnú zónu (safe zónu) pri oreze. Objekty odporúčame 4-5 mm od čistého formátu (trim box)

✓ Pri používaní metalickej tlače technikou tzv. fóliovania, bez použitia raznice, je presnosť metalického efektu na tlačenú plochu +/- 1 mm. Preto treba tejto tolerancií prispôsobiť aj grafiku. V prípade požiadavky na presnú sútlač odporúčame razbu v kombinácií s ofsetovou tlačou. 

 

 

Máte nejaké otázky k príprave tlačových dát?

Kontaktujte nás