None

Ako pripraviť tlačové dáta pre veľkoformát

Digitálne tlačové podklady pripravujte iba v programoch na to určených. Ak máte možnosť, odporúčame použiť profesionálne grafické programy: Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDraw. Podklady pripravené v týchto programoch je potrebné pred odoslaním do výroby previesť (ideálne distilovaním alebo exportom) do formátu PDF/X-1a:2001 (ISO štandard) ver. 1.3. Súbor PDF musí byť kompozitný (nie separovaný) vo farebnom priestore CMYK. DIW s.r.o. plne garantuje zhodu výslednej tlačovej formy so vstupnými PDF dokumentami iba ak dodané súbory vyhovovali štandardu PDF/X-1a (v opačnom prípade je nutný a rozhodujúci imprimatur zákazníka).

Ak nie ste profesionálny grafik a potrebujete si svojpomocne navrhnúť grafiku na tlač zákazky, kde nie sú kladené vysoké požiadavky na kvalitu a technické prevedenie, je možné tlačové dáta pripraviť aj v online grafických aplikáciách.

Výbornými aplikáciami sú napríklad CANVABEFUNKY alebo CRELLO.

 

 

Príprava dát pre roll-up systémy. 

- Dodané podklady sú v súbore PDF v pomere 1:1

- Dodané podklady by mali byť dodané vo vektore (v krivkách), pokiaľ sa nejedná o raster (obrázky a podobne)

- Raster, resp. použité obrázky by mali mať min. 150 DPI pre zachovanie kvality

- Grafika musí obsahovať orezové značky, ktoré definujú finálny rozmer

- Spadávka min. 5 mm za okraj (viď. označenia na príklade). Pokiaľ grafika zasahuje po okraj finálneho rozmeru, používa sa spadávka, aby pri oreze nezostali biele okraje, čiže grafika pokračuje 5 mm za finálny orez.

ODPORÚČANIE: 

Pridať na spodnú časť roll-upu 100 mm s pokračujúcou grafikou aby po vyrolovaní  materiálu z mechaniky na spodnej časti nevznikol biely pás. Tento úkon nie je nutný ale odporúčame ho po vizuálnej stránke.

 

 

 

 

Príprava dát pre plátna na obrazy

- Dodané podklady sú v súbore PDF v pomere 1:1

- Dodané podklady by mali byť dodané vo vektore (v krivkách), pokiaľ sa nejedná o raster (obrázky a podobne)

- Raster, resp. použité obrázky by mali mať min. 300 DPI pre zachovanie kvality

- Grafika musí obsahovať orezové značky, ktoré definujú finálny rozmer

- Ak majú byť potlačené aj okraje obrazu, grafika musí byť pripravená o 50 mm na viac na každej strane (viď. náhľad)

- Spadávka min. 5 mm za okraj (viď. označenia na príklade). Pokiaľ grafika zasahuje po okraj finálneho rozmeru, používa sa spadávka, aby pri oreze nezostali biele okraje, čiže grafika pokračuje 5 mm za finálny orez.

 

 

 

 

Príprava dát pre bannery

- Dodané podklady sú v súbore PDF v pomere 1:10

- Dodané podklady by mali byť dodané vo vektore (v krivkách), pokiaľ sa nejedná o raster (obrázky a podobne)

- Raster, resp. použité obrázky by mali mať min. 600 DPI pre zachovanie kvality

- Grafika musí obsahovať orezové značky, ktoré definujú finálny rozmer

- Dáta pripravte na presný rozmer, bez spadávky a orezových značek, ale pamätajte na ochrannou zónu. To znamená, že dôležitá grafika a texty nesmú zasahovat tam, kde pri opracovaní bude zpevnený okraj s okami. Veľkosť bezpečnej zóny je 5 cm od okraja. 

 

 

Orez do tvaru (plotrovanie)

- Dodané podklady sú v súbore PDF v pomere 1:1

- Dodané podklady by mali byť dodané vo vektore (v krivkách), pokiaľ sa nejedná o raster (obrázky a podobne)

- Raster, resp. použité obrázky by mali mať min. 300 DPI pre zachovanie kvality

- Grafika musí obsahovať orezové značky, ktoré definujú finálny rozmer

- Plotrovacia/orezová linka musí byť pripravená ako krivka (nie raster) a nastavená ako priama farba s názvom CUT.

- Spadávka min. 5 mm za okraj (viď. označenia na príklade). Pokiaľ grafika zasahuje po okraj finálneho rozmeru, používa sa spadávka, aby pri oreze nezostali biele okraje, čiže grafika pokračuje 5 mm za finálny orez.

 

 

 

 

Dáta pre tlač bielou

Tlačové dáta určené v rámci post-press prác na tlač bielou farbou je potrebné pripraviť tak, aby výsledné PDF obsahovalo tieto strany: grafika spojená spolu s grafikou znázorňujúcu bielu farbu pre účely napasovania na výslednú tlač, iba samostatná grafika pre účely tlače (CMYK), samostatná grafika pre účely tlače bielou farbou (akákoľvek priama farba s pomenovaním WHITE) .

Poradie strán v tlačovom pdf pre výsek:

  • 1. strana náhľad finálnej grafiky - tlačená grafika spolu s grafikou znázornujúcu bielu farbu
  • 2. strana grafika, ktorá sa bude tlačiť (CMYK)
  • 3. strana len podklad pre tlač bielou farbou (akákoľvek priama farba s pomenovaním WHITE).