None

3 tipy ako tlačiť šetrne voči prírode

Papier sa dá bez problémov recyklovať, drevo je jedna z mála skutočne obnoviteľných surovín a existujú spôsoby, ktoré zaručujú udržateľnosť ťažby. Keď sa spolu s klientom posnažíme minimalizovať odpad z farieb a materiálov potrebných na výrobu, budeme čo najviac eco-friendly. Poďte sa s nami pozrieť, ako vieme tlačiť čo najšetrnejšie k prírode.

V článku si predstavíme tri konkrétne možnosti, ako zredukovať náš negatívny dopad počas tlačiarenskej výroby:

a.) Výberom materiálu zo zodpovedne obhospodarovaných zdrojov

b.) Dizajnom s menšou farebnosťou a využitím materiálu na maximum

c.) Povrchovými úpravami, ktoré neovplyvnia možnosť recyklácie

Vizitky pre Surovú dcérku, vyrobené z papiera Sirio Color Iris od Fedrigoni. Môžu byť označené ako vegánske, lebo žiadna zložka papiera nebola testovaná na zvieratách a zároveň žiadne z farbív nebolo extrahované zo zvierat alebo hmyzu. Grafický návrh od Hungry Studio.

 

Ekologická vs. eco-friendly tlač 

Na úvod krátke jazykové okienko. Ekologická tlač nie je správne pomenovanie pre tlač šetrnú voči prírode. Ekológia je veda, ktorá skúma vzťahy medzi organizmami a prostredím, no samotné slovo nemá žiaden ďalší environmentálny význam. 

Pojmy eko alebo ekologický sú odvodené z anglického eco-friendly, čo znamená nespôsobujúci ujmu životnému prostrediu. V bežnej reči sa u nás ujala predpona “eko” a začala sa objavovať pri produktoch a službách. Odvodzovanie slova “ekologický” z predpony “eko” je však nesprávne. Správne pomenovanie je tlač šetrná alebo priateľská k životnému prostrediu, prípadne anglicky eco-friendly tlač.

Produktový obal na mieru pre voskové obrúsky Bajabee. Obal je zo 100% recyklovaného, FSC® certifikovaného papieru, potlač bola robená Pantone farbami.

 

Ako na tlačoviny šetrné k prírode? 

Papier sa dá bez problémov recyklovať, drevo je jedna z mála skutočne obnoviteľných surovín a existujú spôsoby, ktoré zaručujú udržateľnosť ťažby. Aj napriek tomu neexistuje tlač, ktorá by bola na 100 % eco-friendly, lebo pri nej vzniká odpad z farieb a materiálov. 

Všetko sa začína v prírode a pri ťažbe dreva, z ktorého sa vyrába papier. Reťazec tlače môžeme rozdeliť na dve štádiá: výrobu papiera a tlačiarenskú výrobu. V rámci oboch sa dajú podniknúť kroky, ktoré znižujú jeho negatívny dopad na životné prostredie.

 

Výroba papiera: reťazec začína ťažbou dreva a jeho spracovaním v papierenských firmách, kde sa vyrába papier. Ten sa následne distribuuje do tlačiarní. 

Tlačiarenská výroba pozostáva z tlače a zušľachťovania. Na konci reťazca je finálny produkt - tlačovina, ktorá môže byť recyklovateľná.

 

Vyberte si materiál zo zodpovedne obhospodarovaných zdrojov, riaďte sa certifikátmi

Certifikáty sú momentálne jedným z najlepších možných nástrojov, ktorým môžeme deklarovať našu snahu o udržateľnosť celej výroby - zo strany zákazníka aj tlačiarne. Pri výbere materiálu preto odporúčame staviť na papier s FSC® certifikáciou.

Edukačný materiál zo špeciálnej krabičky pre dizajnérov Look-Touch-Feel, ktorá vznikla zo spolupráce s Europapier Slovensko, Whatever Production a Malina Design Studio.

 

Certifikácia FSC® uľahčí spotrebiteľom identifikovať produkty z udržateľného lesného hospodárstva. Vďaka nemu môže spotrebiteľ dohľadať, ako materiál putoval spracovateľským reťazcom. Ak sa chcete dozvedieť o FSC® viac, prečítajte si náš článok FSC® papier ako cesta k udržateľnému lesnému hospodárstvu.

Tlač letákov na recyklovaný papier s FSC® certifikátom

 

Ďalšie certifikáty, s ktorými sa môžete pri tlačovinách stretnúť, sú napríklad PEFC, Cradle to Cradle, EU Ecolabel alebo Green Seal. Používajú sa aj označenia ako “CN (Carbon Neutral)” - pre papier vyrobený bez uhlíkovej stopy, označenie “eco paper” alebo klasický symbol recyklácie, označujúci papier vyrobený z recyklovaných vlákien.

Zoznam eco-friendly certifikátov, s ktorými sa môžete stretnúť pri tlačovinách.

Chcete s nami tlačiť šetrnejšie?

Napíšte nám

 

Vyberte si dizajn s menšou farebnosťou a využite plochy materiálu na maximum. Znížite tak vyprodukovaný odpad

Pri samotnej tlači môžeme ovplyvniť množstvo odpadu, ktoré po nej zostane z farieb a použitého materiálu. 

Pri väčšine druhov tlače sa smú používať iba originálne farby a tonery, ktoré sú určené pre daný typ stroja od výrobcu. Aj keď zákazník príde, že by chcel použiť špeciálne farby, väčšinou má tlačiareň zviazané ruky. 

Na konci každej tlačiarenskej výroby preto vzniká odpad po farbách, ktorý je klasifikovaný ako nebezpečný. Väčšinou sa likviduje tak, že ho výrobca zbiera späť k sebe a ďalej ho recykluje alebo likviduje. Pri ofsetovej tlači je výber farieb širší, no žiadna z nich nie je na 100 % eco-friendly. Pomaly sa však začínajú objavovať aj biologicky rozložiteľné farby. 

Ak chce klient pomôcť znížiť množstvo odpadu, ktoré tlačiareň vyprodukuje, môže to spraviť vďaka dizajnu a znížením farebnosti tlačovín.

Minimalistické zošity pre Jem pre zem. Vyrobené sú z papierov Materica verdigris a Acrodesign od Fedrigoni. Oba papiere majú FSC® certifikát a farbivá využité pri tlači neboli testované na zvieratách.

Druhým spôsobom, ako zredukovať odpad, ktorý vznikne pri tlači, je využiť naplno tlačový hárok. Naše tlačiarne tlačia na rôzne veľké formáty, na ktoré vždy prispôsobujeme vašu tlačovinu. Napríklad pri krabičkách sa niekedy na jeden hárok zmestí vyraziť 1 krabička a niekedy 2 alebo viac. Vždy záleží, akú veľkú krabičku budeme tlačiť.

Najlepšie ak sa poradíte s tlačiarňou o ideálnom rozmere pre maximálne využitie tlačového hárku, aby pri výseku alebo oreze vzniklo čo najmenej odpadu.

 

Vyberte si povrchové úpravy, ktoré možno recyklovať

V snahe tlačiť šetrnejšie k životnému prostrediu by sme mali pri výbere povrchových úprav dbať na to, aby sa tlačovina mohla separovať. 

Razba a slepotlač

Razba a slepotlač sú jednými z najšetrnejších povrchových úprav. Obe vznikajú vtláčaním raznice do papiera. Raznica sa vyrába na mieru rôznymi technikami. Menej šetrnou technikou je leptanie, ale my dávame prednosť razniciam, ktoré sú frézované, a tým pádom šetrnejšie k prírode. Netreba pri nich používať chemikálie.  

Razba je exkluzívny a esteticky výrazný prvok, ktorý sa používa v dvoch verziách - naslepo a s fóliou. Tlačoviny zdobené razbou naslepo a s fóliou, ktorá pokrýva maximálne 15-20 % povrchu, sa dajú bez problémov recyklovať. Pokiaľ tvorí razba s fóliou väčšiu časť povrchu, tlačovinu je v našich podmienkach náročnejšie recyklovať.

Pohľadnice vyrobené pre Slovenské národné divadlo, pri príležitosti otvorenia jubilejnej, 100. sezóny. Zdobené sú razbou metalickou fóliou.

Ukážka kartičky s razbou metalickou fóliou, ktorá je súčasťou špeciálnej krabičky pre dizajnérov Look-Touch-Feel. Tá vznikla v rámci spolupráce s Europapier Slovensko, Whatever Production a Malina Design Studio. 

Náš CEO Lukáš považuje slepotlač za najviac environmentálne šetrnú povrchovú úpravu, ktorá nevyžaduje žiadnu farbu ani fóliu. Jej výhodou je aj to, že na povrch papiera so slepotlačou netreba aplikovať lamináciu, ktorá by ovplyvnila možnosť recyklácie tlačoviny.

Povrch krabičky Look-Touch-Feel zdobí vystúpený vzor - emboss, ktorý vzniká pri slepotlači. Krabička je výsledkom spolupráce s Europapier Slovensko, Whatever Production a Malina Design Studio. 

Ukážka kartičky so slepotlačou (embossom), ktorá je súčasťou špeciálnej krabičky pre dizajnérov Look-Touch-Feel. Tá vznikla v rámci spolupráce s Europapier Slovensko, Whatever Production a Malina Design Studio. 

Lakovanie

UV laky takisto pomáhajú ozvláštniť dizajn, no ich šetrnosť voči životnému prostrediu záleží od mnohých faktorov. Pokiaľ je lak nanesený bez laminácie a s pokrytím približne do 15% povrchu, dá sa recyklovať. Pokiaľ je aplikovaný na vrstvu lamina na syntetickej báze, alebo je celoplošný, už sa u nás recyklovať nedá.

Ukážka kartičky s parciálnym reliéfnym lakom a zamatovou lamináciou. Aj tá je súčasťou špeciálnej krabičky pre dizajnérov Look-Touch-Feel, ktorá vznikla v rámci spolupráce s Europapier Slovensko, Whatever Production a Malina Design Studio. 

Laminácia

Laminácia je bežná súčasť povrchových úprav tlačovín – najmä krabičiek. Ide o ochrannú vrstvu, ktorá predlžuje životnosť tlačoviny. Na Slovensku a v Česku sa však papier s laminom z dôvodu energetickej a technologickej náročnosti nerecykluje.

Lamino však chráni tlačovinu, takže vám vydrží dlhšie. Hodí sa preto na jedálne lístky, rôzne manuály, knihy alebo katalógy a brožúry. Ak sa nejedná o "rýchloobrátkovú" tlačovinu, je lepšie ju vyrobiť raz s lamináciou, ako ju často pretláčať, keď sa opotrebuje. 

Alternatívou ku klasickému laminu je celulózové lamino, ktoré je biologicky rozložiteľné, ale pre svoju vysokú cenu sa v našich končinách zatiaľ nepoužíva. V DIW print dúfame, že sa v budúcnosti začne vyrábať masovo, jeho cena klesne a stane sa bežnou súčasťou výbavy tlačiarní na Slovensku.

Vineta pre Víno z Vajrabu s razbou zlatou fóliou a zamatovým laminom pre hebký povrch. Etiketu navrhovala Soni Vozar.

 

Do tabuľky sme zhrnuli najbežnejšie povrchové úpravy spolu so spôsobmi, ako ich využiť tak, aby neovplyvnili možnosť recyklácie tlačoviny.

 

Záverečné odporúčania k eco-friendly tlači:

 

  • Použite papier s FSC® certifikátom alebo inou eco-friendly certifikáciou

  • Použite upcyclingový alebo recyklovaný papier, ktorý bude mať zaujímavú štruktúru

  • Zvážte v dizajne veľké tlačené farebné plochy. Ak použijete v dizajne menej farby, vyprodukujete menej odpadu

  • Ak chcete tlačoviny zušľachťovať, uprednostnite slepotlač, razbu a nanášanie lakov v menšom pokrytí

  • Zvážte použitie lamina pri "rýchloobrátkových" tlačovinách. Ak ho už použiť musíte a rozpočet vám to dovolí, uprednostnite rozložiteľné acetátové lamino

  • Netlačte zbytočne veľké náklady, ktoré vám budú stáť v sklade a neskôr ich aj tak vyhodíte

 


 

Chcete s nami tlačiť šetrnejšie?

Napíšte nám