None

FSC® papier ako cesta k udržateľnému lesnému hospodárstvu

Medzi naše hlavné hodnoty pri podnikaní patrí predovšetkým zodpovednosť. Do toho patrí aj ekologická zodpovednosť. Správať sa zodpovedne k našej ekologickej stope, nie je pre nás pridaná hodnota, ale samozrejmosť. Ako tlačiareň pracujeme každý deň s veľkým množstvom papiera. Hlavnou surovinou na jeho výrobu je drevo rýchlo rastúcich stromov. Pokiaľ sa s drevom hospodári zodpovedne, stáva sa z neho vynikajúca obnoviteľná a udržateľná surovina. Pre dosiahnutie tohto stavu je veľmi dôležité, aby bola ťažba dreva regulovaná a v súlade s ekologickými hodnotami. Existuje množstvo organizácií, ktoré posúvajú tieto hodnoty z vízie do praxe. Jednou z nich je aj FOREST STEWARDSHIP COUNCIL® - FSC®, ktorá momentálne pôsobí už v 89 krajinách sveta.

 

Čo je FSC®?

Organizácia FSC vytvára štandard hospodárenia s drevom, ktorý je považovaný za prvý a najznámejší globálny systém certifikácie lesov a hospodárenia s drevom. Organizácia FSC bola založená v roku 1993 v Mexiku a už 27 rokov chráni lesy z environmentálneho, spoločenského a ekonomického hľadiska. FSC vytvára súbor princípov a kritérií zodpovedného obhospodarovania lesov. FSC samotná necertifikuje, ale má v každom štáte akreditované nezávislé certifikačné orgány. Má globálne štandardy, z ktorých vytvára národné štandardy pre každú krajinu, aby bolo všade aplikovateľné trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov v súlade s miestnou legislatívou a špecifickými podmienkami.

 

 

 

 

Vyťažené drevo, ktoré spĺňa prísne kritériá FSC sa môže označiť logom FSC a je ďalej sledované počas celej svojej životnej cesty v rámci spracovateľského reťazca. Tým sa zaručuje dôveryhodnosť celého systému. Vďaka FSC logu môže spotrebiteľ ľahko identifikovať produkty vyrobené z takéhoto zodpovedného lesného hospodárstva. Ak napríklad na vytlačenej krabičke nájdete toto logo, prostredníctvom čísla certifikátu je možné dohľadať celý spracovateľský reťazec papiera od ťažby, až po umiestnenie na regál obchodu.

 

 

 

 

Na čo si dávať pozor?

Bohužiaľ, existuje stále veľa výrobcov a dodávateľov, ktorí neoprávnene používajú FSC logo, napriek tomu, že nevedia garantovať pôvod materiálu. V niektorých prípadoch môže byť dokonca FSC logo zámerne zneužité za účelom neetickej podpory predaja. Uvádzanie loga FSC je podmienené dodržiavaním prísnych štandardov v rámci výroby. Každé logo musí mať uvedené číslo certifikácie, inak nie je platné. Pri každom FSC logu, ktoré u nás vytlačíme, je uvedené číslo našej certifikácie. Tlačte produkty s FSC certifikátom iba u overených dodávateľov, ktorí vedia preukázať držanie certifikácie.

 

 

 

 

Umiestnenie loga na tlačovinu

Ak je papier FSC certifikovaný, tento údaj nemusí byť nevyhnutne vytlačený na Vašom produkte. Dnes už máme širokú škálu papierov, ktoré vždy automaticky používame iba s FSC certifikátom. Mnoho klientov však chce umiestniť FSC certifikáciu na svoje produkty. Najčastejšie sú to krabičky, katalógy, časopisy a iné hodnotnejšie tlačoviny. Umiestnením FSC certifikácie na svoj produkt, komunikujete svojim zákazníkom Vaše environmentálne hodnoty a zároveň prispievate k rozširovaniu povedomia o tomto certifikáte.

Logo FSC do Vašej grafiky vložíme my, podľa Vašich inštrukcií za dodržania noriem pre uvádzanie certifikácie. Vy si určíte kam sa logo umiestni a akú bude mať veľkosť, my zabezpečíme schvaľovací proces, ktorý trvá maximálne 24 hodín.

 

 

 

 

Ako sme sa certifikovali?

Na začiatku sme pripravili rozsiahlu smernicu, a potom úspešne absolvovali audit. Počas auditu sme dokázali, že v rámci výroby, aj nášho informačného systému, vieme zabezpečiť, aby každá zákazka FSC bola stále rozpoznateľná, nezameniteľná a dohľadateľná. Všetci zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku so zákazkou, boli zaškolení ako k nej pristupovať a čo všetko dodržiavať. Tento audit sa opakuje každý rok a ku každej jednej zákazke musíme viesť presnú evidenciu od objednania materiálu až po hotový produkt odovzdaný klientovi. Hneď v prvý deň našej FSC certifikácie sme tlačili našu prvú FSC zákazku. Odvtedy sme ich vytlačili už množstvo a na všetky ďalšie sa veľmi tešíme.

Čo musíte spraviť Vy, ak chcete, aby Vaša zákazka bola FSC certifikovaná?

Nič. Iba nám o tom povedať a vybrať si papier, ktorý túto certifikáciu má. O ostatné sa postaráme my. Výborná správa je, že dnes už začína byť štandardom, že  výrobcovia majú automaticky všetky papiere aj s FSC certifikátom.

Je FSC produkt drahší v porovnaní s necertifikovaným produktom?

Nie. Cena FSC papiera je rovnaká ako cena necertifikovaného papiera. Našťastie, papierov bez certifikácie každým rokom rapídne ubúda a FSC sa stáva samozrejmým štandardom. Ak si želáte na produkt uviesť aj logo s FSC certifikáciou,  účtujeme jednorazový administratívny poplatok 25 € bez DPH. Tento poplatok je za administratívne procesy spojené s uvedením certifikácie na produkt a za grafické spracovanie certifikátu.

Konečné slovo má spotrebiteľ

Stále viac našich klientov chce zodpovedne pristupovať k životnému prostrediu. Vďaka našej FSC certifikácii, vieme spolu prispieť k šíreniu povedomia medzi spotrebiteľmi. Záujem o FSC tlačoviny majú veľké globálne firmy, naši slovenskí podnikatelia, ale  aj malí lokálni výrobcovia, čo nás veľmi teší. O tom, či budeme ako spoločnosť podporovať zodpovedné hospodárenie s lesmi, rozhoduje spotrebiteľ. Svojim rozhodnutím počas nákupu, môže priamo podporiť ekologické produkty. Šírením osvety a povedomia o ekologických certifikátoch môžeme spoločne ukázať, že spotrebitelia majú možnosť výberu. Hľadajte produkty s označením FSC, a podporte tak zodpovedné a udržateľné lesné hospodárenie. Čím vyšší dopyt po certifikovaných výrobkoch bude, tým lepšiu vyjednávaciu silu tieto organizácie majú, a tým lepší svet vieme budovať nielen pre nás, ale  aj pre ďalšie generácie, ktorým tento svet prenechávame.