None

Vzorkovníky - zušľachťovanie / Samples - Embellishment

English bellow 

Dobrý deň, 

ďakujeme, že sa snažíte používať náš vzorkovník lakovania a digitálnej 3D razby čo najlepšie. 

Nižšie nájdete odkaz na prezentáciu, ktorá popisuje jednotlivé stránky vzorkovníka. Pri každej stránke nájdete krátky popis a prípadne poznámku, či ide o správne použitie danej techniky. 

Prezentáciu nájdete na odkaze Vzorkovníky lakovanie a D3DR

Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na [email protected]. Radi vám pomožeme a odporučíme najlepšie použitie danej techniky, aby ste docielili presne to, čo potrebujete. Budeme sa tešiť. 

Tím DIW print

Hello, 

thank you for trying to use our painting and digital 3D hot-stamping samples as best as possible. 

Below you will find a link to a presentation that describes each page of the samples. For each page you will find a short description and possibly a note if it is the correct use of the technique. 

The presentation can be found at the link Samples - Spot varnish & Digital 3D hot-foiling

If you have any questions, please do not hesitate to contact us at [email protected]. We will be happy to help and recommend the best use of a given technique to achieve exactly what you need. We look forward to hearing from you. 

DIW print team

Chcete vedieť viac o lakovaní alebo digitálnej 3D razbe?

Napíšte nám