None

O tlači

Digitálne tlačové dáta pripravujeme predovšetkým v programoch na to určených. Preferujeme programy z kolekcie Adobe Creativ Suite, konkrétne Adobe InDesing, Adobe Illustrator a Adobe Photoshop. Tvorba tlačových dát v týchto programoch výrazne uľahčí ich spracovanie, exportovanie a následné spracovanie na našej strane.

 

Správne pripravené dáta

Digitálne tlačové podklady musia spĺňať nasledovné parametre:

– Dáta musia byť spracované vo farebnom priestore CMYK. Pozor si treba dať predovšetkým pri fotografiách, ktoré sú väčšinou v RGB farebnosti. Nakoľko ofsetová a digitálna tlač pracuje v priestore CMYK, môže pri dodaní podkladov v RGB, prísť k zmene farebnosti. Preto je potrebné grafiku konvertovať do CMYK škály, buď pri spracovaní alebo priamo pri exporte.

– Výsledný súčet tónových farieb CMYK by pri väčších plochách nemal byť vyšší ako 200%. To zaručí rýchle schnutie a odstráni možné problémy pri ďalšom post-press spracovaní výtlačkov.

– Všetky texty musia byť rozkrivkované funkciou All Fonts Embedded, v opačnom prípade je potrebné pribaliť k súboru všetky použité fonty. Čierne texty nesmú byť vytvorené z viacerých tónových farieb, ale len ako 100% black (K), inak môže pri ofsetovej tlači prísť k posunu farieb na textoch a tým aj k nežiaducej zmene farby.

– Tlačové dáta musia obsahovať spadávku minimálne 3 mm, to znamená, presah grafiky 3 mm z každej strany za čistý formát dokumentu, ktorý si želáte vytlačiť.

– Exportovaný PDF súbor musí obsahovať orezové značky nastavené na čistý formát, s tým, že jednotlivé orezové značky v rohoch by mali byť odsadené min. 2 mm od seba. Viď obrázok v TPSDPT.

Export tlačových dát do PDF:

– Všetky tlačové dáta je potrebné dodať vyexportované do PDF, verzia 3.

– Pri exporte do PDF je potrebné skontrolovať nastavenie orezových značiek a spadávky, prípadne farebného prostredia CMYK. Prosím, majte tiež na pamäti, že je potrebné nastaviť PRESS kvalitu.

– Odporúčame nepoužívať žiadne ICC profily. V prípade ich nesprávneho priradenia, môže prísť k nežiaducej zmene farebnosti.

Po exporte, prosím, dôkladne skontrolujte rozlíšenie bitmapových (obrázkových) grafík, aby nedošlo k nežiaducej „rozmazanosti“ objektov. Ak pripravujeme dáta pre knižnú väzbu, či už V1 (spinkovú), V2 (lepenú) alebo V8 (knižnú), je vo všetkých prípadoch potrebné pri exporte vyradiť strany pod seba a nie vedľa seba. Vyradenie po dvojstránkach realizuje už náš vyraďovací program.

 

Základné fakty o papieri a jeho formátoch

Hmotnosť papiera:

Podľa všeobecne platných európskych noriem ISO 216 je plošná hmotnosť papiera udávaná v gramoch na meter štvorcový (g/m2). Pri klasickej hárkovej tlači používame gramáže od 60 do 400g. Podľa gramáže je možné vybrať papier na konkrétny typ produktu. Na samoprepisovacie tlačivá, dotazníky, info-letáky používame papier s nižšou gramážou, ako napríklad na vizitky, oznámenia, zakladače, kde sa spravidla používa papier s gramážou nad 250g.

Povrchová úprava:

Prírodný povrch a hladený: Bezdrevné (kancelárske), Bezdrevný ofset, recyklované

Natierané lesklé/matné: jednostranne, obojstranne alebo viacnásobne natierané papiere. Lesklé papiere označujeme skratkou NL, matné skratkou NM.

Najpoužívanejšie rozmery papierov:

 • A1 594 × 841 mm
 • A2 420 × 594 mm
 • A3 297 × 420 mm
 • A4 210 × 297 mm
 • A5 148 × 210 mm
 • A6 105 × 148 mm
 • B1 707 x 1000 mm
 • B2 500 x 707 mm
 • B3 353 x 500 mm
 • B4 250 x 353 mm
 • B5 176 x 250 mm
 • B6 125 x 176 mm
 • C1 648 x 917 mm
 • C2 458 x 648 mm
 • C3 324 x 458 mm
 • C4 229 x 324 mm
 • C5 162 x 229 mm
 • C6 114 x 162 mm

 

Najpoužívanejšie technológie tlače

Ofsetová tlač:

V ofsetovej tlači sa cítime ako ryba vo vode. Tvorí vyše 60% našej produkcie. Jej výhodou je nízka cena pri väčších množstvách a vysoká kvalita obrazu a farebnosti. Priehľadné farby sa rastrom postupne nanášajú na tlačové médium ako prechádza cez jednotlivé tlačové veže. Tlačíme buď vo farebnosti CMYK, alebo priamymi PANTONE farbami. Voľným okom nepatrný posun rastra spôsobuje zmenu farebnosti. Ofsetová tlač sa používa predovšetkým na tlač vyšších počtov letákov, katalógov, časopisov a podobne.

Maloformátová digitálna tlač:

Tento druh nám ponúka rýchle a lacné výtlačky pri nižších objemoch už od jedného kusu. Oproti ofsetovej tlači si nevyžaduje žiadne predtlačové prípravy. Produkčný stroj je priamo napojený na počítač, ktorý spracováva jednotlivé tlačové úlohy podobne, ako to poznáte z kancelárskych tlačiarní. Rozdielom však je omnoho vyššia kvalita, veľkosť a rýchlosť tlače. Vďaka tomu vieme tlačiť až do veľkosti SRA3+ hárkov. Digitálna tlač je vhodná hlavne na malé počty kusov ako vizitky, kupóny alebo pozvánky.

Veľkoformátová digitálna tlač:

Podobne ako maloformát je aj tento druh tlače digitalizovaný. Tlačové médium je väčšinou navinuté na rolke. Nemusí to byť len papier. Touto technológiou vieme potláčať aj samolepiace fólie, bannery, transparentné fólie alebo plátna. Má využitie predovšetkým pri tlači veľkých plagátov, Citylight reklám, polepov na výklady alebo autá či bannerov. V kombinácii s rezacím plotrom vieme zabezpečiť aj výrez a predrez samolepiek do rôznych tvarov

Potlač textilu:

Komplexné riešenie pre potlač všetkých druhov textilu bohužiaľ neexistuje. Poznáme rôzne druhy materiálov, veľkostí a využití. V zásade by sa ale technológia na potlač textilu dala rozdeliť na tieto základné skupiny:

Sieťotlač:

Najvyužívanejší spôsob potlače textilu, výhodný približne od 30 ks. Umožňuje rýchlu potlač textilu a potlač priamymi farbami.

Priama digitálna potlač:

Najvyužívanejší spôsob potlače textilu, výhodný približne do 30 ks. Umožňuje rýchlu potlač textilu a potlač priamymi farbami.

Sublimačná potlač:

Najvyužívanejší spôsob potlače textilu, výhodný približne od 30 ks. Umožňuje rýchlu potlač textilu a potlač priamymi farbami.