None

Ekologická výroba je náš sen!

Keďže ekologická výroba je jedným z našich hlavných cieľov, chceme si pravidelne robiť report, čo sa nám zatiaľ podarilo a nastavovať plány do budúcna, aby ste s nami mohli sledovať ich napĺňanie. 

Sadenie stromov

Jednou z našich firemných aktivít v roku 2018 bolo sadenie stromov v sade u Harušťákov. Všetci sme sa naučili niečo nové, niektorí z nás dokonca prvýkrát držali v ruke rýľ či lopatu. Páčilo sa nám to a tak v tom chceme pokračovať. Sadenie stromov považujeme za príjemnú vonkajšiu aktivitu, ktorá nás bavila a dávala nám vyšší cieľ našej práce. 

Podpora neziskoviek

Keďže minulý rok sa nám nepodarilo fyzicky stromy vysadiť, aspoň sme na ich výsadbu prispeli neziskovej organizácii Vlk s našimi 2% na projekt https://www.vsetkoprenic.sk . Pomáhame tým rozvoju prvej súkromnej prírodnej rezervácie na Slovensku, ktorej cieľom je ukázať, že príroda si vie poradiť aj bez ľudských zásahov. V rámci tohto presvedčenia sme sa tiež aktívne zapojili do podpisu petície za vyčlenenie 10% územia Slovenska, ktoré bude bezzásahové. 

Zaradenie do ponuky bez PVC (PVCfree) materiálov – samolepiek a tapiet

Ekologické materiály sú,samozrejme, jedným zo základných pilierov ekologickej výroby. Stále testujeme nové, zdravšie alternatívy. Zatiaľ sme PVC materiály nevyradili úplne, ale máme ich ekologickejšie verzie, ktoré ponúkame klientom ako zelenšiu alternatívu. 

Začali sme recyklovať všetky plasty vo výrobe

Recyklácia je dnes samozrejmosť. Vo výrobe sme spísali podrobné zoznamy, čo kam patrí, ktoré sme zavesili nad separačné nádoby. 

Asecol certifikát zelenej firmy 

Umiestnili sme v kancelárii nádobu určenú na zber použitých batérií a akumulátorov. Do budúcna chceme organizovať raz ročne aj zber elektroodpadu pre zamestnancov, aby nemusel končiť na skládke. 

FSC® certifikácia

Zatiaľ najzložitejší ekologický projekt, do ktorého sme sa pustili. Kvôli certifikácii sme urobili zmeny vo výrobe, v internom systéme a zaškolili zamestnancov. Stálo to za to a od mája tohto roku sme oficiálne prešli auditom a tak už u nás môžete tlačiť svoje produkty s označením FSC. Cieľom tohto kroku je zvyšovať povedomie verejnosti o zodpovedných a udržateľných zdrojoch drevných produktov. Ako tlačiareň sme súčasťou výrobného reťazca a nesieme zodpovednosť za environmentálne dopady našej podnikateľskej činnosti. Veríme, že tlač na FSC papiere je cesta, ako zmierniť negatívne dopady na životné prostredie a prispieť tak k trvalej udržateľnosti našich lesov. 

Eko drogéria 

V našej prevádzke tento rok prechádzame na čapovanú drogériu z veľkých nádob, ktoré nám budú pravidelne vymieňať a znovu napĺňať. Okrem toho, že čistiace a hygienické prostriedky budú čapované, tak budú tiež prírodné a vyrobené na Slovensku. 

 

Zdroj: DIW s.r.o.