None

Ako vznikli vizitky a čo bolo ich pôvodné poslanie?

Históriu vizitiek možno hľadať v spojení dvoch druhov kariet z minulosti, návštevných a obchodných. 

Návštevné karty vznikli v 15.st. v Číne, u nás v Európe sa začali používať približne v 16.st. Bola prostredníctvom nich oznamovaná dôležitá návšteva do domu a jej účel. Používanie týchto kariet sprevádzala veľmi špecifická etiketa. Mnohé domy mali vo svojich vstupných halách dokonca špeciálnu časť nábytku, ktorá slúžila na odkladanie týchto kariet. Bola to vlastne vitrína vzácnych hostí, ktorí poctili dom svojou návštevou. V niektorých domoch sa tieto návštevné karty stali nevyhnutnosťou ako súčasť protokolu. Karty mali približne rovnakú veľkosť ako dnešné vizitky. Niekedy boli zdobené, napríklad vyryté zlatom, razené, ozdobené rôznymi typmi písma, občas erbom. 

Počas priemyselnej revolúcie, s rastom strednej triedy a ústupom spoločenskej formality, vznikali tzv. obchodné karty. Riešili jeden z problémov podnikov vtedajšej doby, a to ten, že ulice často neboli pomenované a tak bolo mnohokrát ťažké obchod nájsť, špeciálne vo veľkých mestách. Takéto obchodné karty mali na jednej strane informácie o obchode a obchodníkovi a na strane druhej obsahovali písomné pokyny alebo mapy do obchodu. Niektoré z týchto kariet boli písané rukou, niektoré tlačené. 

Spojením týchto dvoch druhov kariet vznikli vizitky, ako ich poznáme dnes. 

 

Zdroj:
https://general-history.com/the-history-of-business-cards/
https://www.navitor.com/blog/history-business-cards/
https://www.caseyprinting.com/blog/what-is-the-history-of-business-cards